ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 6 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 30 Giờ.

Kim Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 436 Bại: 54
Bang Chủ:
thuy_my
460 x 1.75
(161 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.6

Thủy Bang
15 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 207 Bại: 283
Bang Chủ:
anhtrangdam
652
(43 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.5

Hỏa Bang
8 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 348 Bại: 142
Bang Chủ:
nghia_ger
890 x 1.5
(167 / Phần Tử)
Thắng Trận: 29 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.8

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 250 Bại: 240
Bang Chủ:
kyphung
662 x 1.25
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 21

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.4

Mộc Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 227 Bại: 263
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
tommyreno (118)
556
(51 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 21

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.9

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy