ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thổ Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 210 Bại: 208
Bang Chủ:
soltran71
Anh Hùng:
chim_chim (250)
540 x 1.25
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
36.0

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 160 Bại: 258
Bang Chủ:
nami99
336
(26 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.5

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 304 Bại: 114
Bang Chủ:
ngo_vanthai
150 x 1.5
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Mộc Bang
21 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 185 Bại: 233
Bang Chủ:
recca
672
(32 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.4

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 393 Bại: 25
Bang Chủ:
ox_thuhien
40 x 1.75
(18 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
13.3

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy