ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Thổ Bang
22 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 195 Bại: 205
Bang Chủ:
soltran71
1956 x 1.25
(111 / Phần Tử)
Thắng Trận: 53 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
31.0

Thủy Bang
24 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 146 Bại: 254
Bang Chủ:
indiana
1060
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.3

Hỏa Bang
9 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 295 Bại: 105
Bang Chủ:
suongthichieu
312 x 1.5
(52 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.0

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 384 Bại: 16
Bang Chủ:
co_ga_express
Anh Hùng:
tiger1998 (50)
256 x 1.75
(112 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.1

Mộc Bang
26 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 178 Bại: 222
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
hannt (100)
156
(6 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 30

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
4.5

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy