ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 403 Bại: 28
Bang Chủ:
co_ga_express
100 x 1.75
(58 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
50.0

Mộc Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 189 Bại: 242
Bang Chủ:
maovuong
Anh Hùng:
hannt (64)
516
(43 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.5

Thủy Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 168 Bại: 263
Bang Chủ:
baolinh_2007
562
(56 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.4

Thổ Bang
16 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 221 Bại: 210
Bang Chủ:
linh_kientruc
Anh Hùng:
suoimo (146)
340 x 1.25
(27 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.1

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 310 Bại: 121
Bang Chủ:
ngo_vanthai
176 x 1.5
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
9.8

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy