ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thổ Bang
35 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 189 Bại: 194
Bang Chủ:
indiana
Anh Hùng:
soltran71 (150)
1706 x 1.25
(61 / Phần Tử)
Thắng Trận: 49 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.9

Thủy Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 136 Bại: 247
Bang Chủ:
angkor_wat
588
(53 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.7

Hỏa Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 278 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
petikount (90)
212 x 1.5
(19 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.6

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 372 Bại: 11
Bang Chủ:
ox_thuhien
Anh Hùng:
tiger1998 (50)
80 x 1.75
(47 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.0

Mộc Bang
28 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 172 Bại: 211
Bang Chủ:
one_cent
Anh Hùng:
finisher_65 (50)
244
(9 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy