ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 306 Bại: 117
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
bi99 (90)
352 x 1.5
(88 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
32.0

Thổ Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 214 Bại: 209
Bang Chủ:
khachai72
688 x 1.25
(51 / Phần Tử)
Thắng Trận: 21 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.9

Mộc Bang
14 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 186 Bại: 237
Bang Chủ:
arsenall
Anh Hùng:
maovuong (80)
346
(25 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.0

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 397 Bại: 26
Bang Chủ:
co_ga_express
80 x 1.75
(35 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
13.3

Thủy Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 164 Bại: 259
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
kaiser_quan (68)
126
(14 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
7.9

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy