ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 381 Bại: 12
Bang Chủ:
ox_thuhien
Anh Hùng:
tiger1998 (350)
592 x 1.75
(345 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
32.9

Hỏa Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 288 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
470 x 1.5
(59 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.4

Thổ Bang
27 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 193 Bại: 200
Bang Chủ:
soltran71
1992 x 1.25
(92 / Phần Tử)
Thắng Trận: 52 Bại Trận: 17

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.9

Thủy Bang
23 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 141 Bại: 252
Bang Chủ:
indiana
Anh Hùng:
nami99 (250)
982
(43 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 20

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.4

Mộc Bang
25 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 174 Bại: 219
Bang Chủ:
xx_commando_xx
Anh Hùng:
hannt (90)
1384
(55 / Phần Tử)
Thắng Trận: 41 Bại Trận: 40

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy